İK POLİTİKAMIZ

Operasyonel kalitenin sağlanması ve sürdürülebilirliği için seçme ve yerleştirme sürecinden başlayarak en uygun adayların istihdam edilmesi, istihdam edilen adayların bir yandan düzenli eğitimlerle gelişimlerinin sağlanarak, diğer yandan en iyi çalışan deneyimi uygulamaları ile şirkete tutundurulmasını sağlamaktır.

İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alım sürecimizde doğru pozisyona doğru adayın yerleştirilmesi ve yeni yeteneklerin şirketimize kazandırılması hedefi doğrultusunda yetkinlik bazlı mülakatlar, değerlendirme merkezi uygulamaları, kişilik envanterleri ve yabancı dil testleri uygulanmaktadır.

EĞİTİM

Eğitim ihtiyaç analizleri ve çalışan talepleri sonucunda ortaya çıkan eğitim gereksinimleri, belirli bir plan dahilinde iç ve dış kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen eğitimlerin etkinliği ölçülerek gerekli aksiyonlar alınır. Eğitimlerimiz aşağıdaki ana başlıklar dahilinde gerçekleşmektedir;

 

  • Yöneticilik Becerileri Gelişimi Eğitimleri
  • Oryantasyon/İş başı Eğitimleri
  • Mesleki/Teknik Eğitimler
  • Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • Sağlık,Emniyet,Çevre Eğitimleri
PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetim sistemi ile organizasyonun hedefleri ve çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasındaki uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışanlarımızın performansları şeffaf kriterlerle, sistematik ve adil bir şekilde değerlendirilir. Performans değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın gelişim alanları tespit edilip, gelişimleri için gerekli duyulan uygulamalar sürdürülür.

YETENEK YÖNETİMİ

Yetenek yönetimi ile çalışanlarımızdaki yüksek potansiyeli tespit ederek, bu doğrultuda eğitim, rotasyon, terfi gibi araçlarla kariyer ve gelişim planlamaları yapılmaktadır.

ÜCRET & YAN HAKLAR

İş değerleme sonucunda pozisyonların kademelerine uygun olarak ücret skalası oluşturulur , adalet ve hakkaniyet önceliklendirilir.

 

Her yıl Ocak ayında çalışanların pozisyonlarına ve performanslarına uygun olarak ülke ve sektör ücret piyasaları baz alınarak ücret artışı uygulanır.

KARİYER

Şirketimizin bir parçası olmak isterseniz, Kariyer.net ve LinkedIn platformlarından yayınlanan ilanlarımıza başvuru yapabilirsiniz.